Privacyverklaring

Liliwadi Wellness & Massagetherapie, gevestigd aan de Langeweg 152 in Middelharnis, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

W www.liliwadi.nl
E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Langeweg 152
3241 KB Middelharnis
Telefoon: 06 8150 499 11

Persoonsgegevens die wij verwerken

Liliwadi Wellness & Massagetherapie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Zoals bij het online reserveren de gegevens door u worden ingevuld

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Liliwadi Wellness & Massagetherapie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

De wettelijke grondslagen “Toestemming van betrokken persoon” en “Behartiging van gerechtvaardigde belangen” zijn hierop van toepassing.

Geautomatiseerde besluitvorming

Liliwadi Wellness & Massagetherapie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Liliwadi Wellness & Massagetherapie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen voor de persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Liliwadi Wellness & Massagetherapie verstrekt uw gegevens niet aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Liliwadi Wellness & Massagetherapie gebruikt alleen functionele (sessie) cookies.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Liliwadi Wellness & Massagetherapie gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

TLS encrypie

Deze site maakt om veiligheidsredenen gebruik van TLS-encryptie (voorheen bekend als SSL) en voor de bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals de vragen die u ons stuurt via contactformulieren. U kunt een gecodeerde verbinding in de adresregel van uw browser herkennen wanneer deze verandert van "http: //" in "https: //" en een pictogram van een slotje wordt weergegeven in de adresbalk van uw browser.

Als TLS-encryptie is geactiveerd en u heeft gecontroleerd of het certificaat van ons is, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.


Server log bestanden


De websiteprovider verzamelt en slaat automatisch informatie op die uw browser automatisch naar ons verzendt in "server log bestanden". Dit zijn:
• Browser type en browserversie
• Besturingssysteem
• Verwijzende URL
• Hostnaam van de toegangscomputer
• Tijd van het serververzoek
• IP adres

Deze gegevens worden niet gecombineerd met gegevens uit andere bronnen.

De basis voor gegevensverwerking is Art. 6 (1) (b) AVG, waarmee gegevens kunnen worden verwerkt om een contract uit te voeren of voor maatregelen die voorafgaan aan een contract.

Nieuwsbrief gegevens

Als u de nieuwsbrief van deze website wilt ontvangen, hebben we een e-mailadres van u nodig. Evenals informatie waarmee wij kunnen verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet verzameld of alleen op vrijwillige basis. We gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het leveren van de gevraagde informatie en geven deze niet door aan derden.
Verwerking van de gegevens ingevoerd in het registratieformulier voor de nieuwsbrief vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (artikel 6 (1) AVG). De verleende toestemming voor de opslag van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief kan op elk moment worden ingetrokken, bijvoorbeeld via de link “uitschrijven” in de nieuwsbrief. De wettelijkheid van de reeds voltooide gegevensverwerking operaties blijft ongewijzigd door de intrekking.
De gegevens die bij ons worden achtergelaten met het doel om de nieuwsbrief te ontvangen, worden door ons bewaard tot uw uitschrijving en worden verwijderd na uitschrijving van de nieuwsbrief. Gegevens die voor andere doeleinden met ons zijn opgeslagen (zoals e-mailadressen voor het ledengedeelte) blijven ongewijzigd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Liliwadi Wellness & Massagetherapie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij jou een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Liliwadi Wellness & Massagetherapie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Liliwadi Wellness & Massagetherapie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Middelharnis, 25 mei 2018

 

Nadia Boekee

Massagetherapeut & schoonheidsspecialiste bij Liliwadi Wellness & Massagetherapie

I www.liliwadi.nl
F www.facebook.com/liliwadi
M 06 815 049 11
KVK: 50466585

Liliwadi Wellness & Massagetherapie  - Langeweg 152 - 3241 KB Middelharnis - Tel: 06 815 04 911

Copyright 2018 Liliwadi - privacyverklaring                                                                                     website realisatie: 1-2-appletree